اخبار روز

ناحیه مقاومت بسیج عشایری استان چهارمحال و بختیاری
23/08/2020 10:07

مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج عشایری در سومین روز ماه محرم…

سرکشی مسئول سازمان بسیج عشایری استان سمنان از پایگاه عشایری جندالله مهدی شهر
27/11/2014 20:56
ضمانت نامه های بانکی، داد عشایر سنگسری را درآورد
19/10/2014 14:55

به گزارش خبرنگاربسیج عشایر از سمنان؛ وقوع خشکسالی های…